Adults In The Room by Yanis Varoufakis

poprzednia następna

CZĘŚĆ DRUGA 31. CIĄGŁOŚĆ KONTRA DEMOKRACJA

Ministrowie finansów po raz pierwszy biorący udział w Eurogrupie dostają szansę przedstawienia swoich priorytetów w mowie inauguracyjnej. Rozpocząłem odwołując się do znużenia moich kolegów.

>>>
Rozumiem wasze zmęczenie grecką tragedią. Ale proszę mi wierzyć, obywatele Grecji jeszcze bardziej mają tego dosyć … Przed naszym rządem stoi zadanie zarobienia cennych dewiz bez uszczuplenia ważnego kapitału: musimy zdobyć wasze zaufanie nie tracąc zaufania naszych obywateli. Bo ich wsparcie jest ważnym kapitałem w europejskiej walce o przywrócenie w Grecji stabilizacji, a nawet, normalności.
<<<

Następnie przedstawiłem zobowiązania naszego rząd do rozsądnego gospodarowania pieniędzmi, głębokich reform i bezpardonowego rozprawienia się z grupami interesu. ‘Dlaczego mielibyście się spodziewać po nas podjęcia działań przed którymi inne rządy w Grecji się wzbraniały?’ zapytałem. ‘Po prostu dlatego że nie reprezentujemy żadnych grup interesu … My nie tylko obiecujemy reformy, my je przeprowadzimy.’

Ale by odnieść sukces musimy mieć ludzi po swojej stronie. A do tego jest potrzebne ich poczucie że są sprawiedliwie traktowani. Dlatego, tłumaczyłem, przywróciliśmy do pracy sprzątaczki i dozorców szkolnych zwolnionych wg sądów z pogwałceniem prawa przez poprzednie rządy na zlecenie trójki. Oto dlaczego obiecaliśmy wycofać cięcia w emeryturach dla seniorów żyjących poniżej (ekstremalnie niskiej) greckiej granicy ubóstwa. Oto dlaczego szukamy sposobów na stopniowe przywrócenie pensji minimalnej w sektorze prywatnym. Zebrani tutaj na Eurogrupie mają moje słowo, powiedziałem, że żadne z tych drobnych posunięć nie wpłynie znacząco na budżet. Te umiarkowane interwencje to niewielka cena do zapłacenia za przywrócenie poczucia sprawiedliwości. Nie pomaga, a nawet jest absurdalne, traktowanie nielegalnie zwolnionej sprzątaczki jak słodkiego owocu postępowych reform, i rozpaczanie nad psującym ten owoc przywróceniem jej do pracy.

By zademonstrować naszą otwartość na zaangażowanie międzynarodowych organizacji, wspomniałem naszą dopiero co rozpoczętą współpracę z OECD i zaproponowałem bliską współpracę z MFW i EBC w kwestiach technicznych, i równocześnie wezwałem Komisję Europejską do odegrania roli politycznego mediatora między Atenami i resztą stolic. Poruszając pytanie o prywatyzację i troskę o aktywa publiczne, zadeklarowałem że nasz rząd nie będzie

>>>
dogmatyczny … będzie gotowy i chętny do oceny każdego projektu wyłącznie wg jego zalet. Wyzbywanie się za wszelką cenę własności publicznej, w czasach gdy ceny aktywów są mocno niedoszacowane, nie jest mądrą polityką. Zamiast tego rząd utworzy bank rozwoju, który przejmie aktywa w posiadaniu państwa, poprzez zmiany w strukturze własności powiększy ich wartość i użyje jako zabezpieczenia pożyczek dla sektora prywatnego, w porozumieniu z europejskimi instytucjami inwestycyjnymi takimi jak Europejski Bank Inwestycyjny. … W porozumieniu z EBC powołamy do życia bank publiczny którego zadaniem będzie oczyszczenie sektora bankowego z zagrożonych kredytów i w ten sposób ponowne nakręcimy akcję kredytową dla małych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
<<<

Co się dzieje w demokracji, zapytałem, gdy zderzają się dwie przeciwności? Demokracja szuka kompromisu który jest wyrazem woli ogółu. Dzisiaj mamy do czynienia z takim zderzeniem, wskazywałem. Jest paradygmat ciągłości: nasz rząd, czy mu się to podoba czy nie, został zobowiązany przez poprzednie rządy w Grecji do realizacji programu. Ale jest także demokratyczna wola zmiany: pozostałe rządy, czy im się to podoba czy nie, są zobowiązane do respektowania faktu że greccy wyborcy obdarzyli nas mandatem do zakwestionowania tego programu. Co jest naszym obowiązkiem na tym forum europejskim? Ustanowienie nowego partnerstwa które wypracuje wspólne stanowisko wobec poprzednio przyjętego programu dla Grecji i jeszcze ciepłego mandatu naszego rządu. W tym celu, zaprosiłem MFW do przedstawienia jego opinii na temat zrównoważenia naszego długu i moich propozycji zamiany długów [debt-swap].

Jeroen Dijsselbloem zażartował w Atenach że w UE już obraduje stała konferencja oddłużeniowa – Eurogrupa. Zamieniłem ten żart w propozycję: ‘Z zadowoleniem przyjęliśmy stwierdzenie pana Dijsselbloema z naszej wspólnej konferencji prasowej w Atenach że to Eurogrupa jest właściwym forum które działa jak stała konferencja oddłużeniowa debatująca o długach krajów strefy euro. Dlatego wysuwamy propozycję utworzenia w Eurogrupie specjalnej grupy roboczej składającej się z ekspertów krajów członkowskich’. (Kiedy mówiłem te słowa zauważyłem gniewne spojrzenie jakie Schäuble rzucił na zestrachanego Dijsselbloema i nie powstrzymałem się od uśmiechu.)

Następnie przeszedłem od kluczowej sprawy restrukturyzacji naszego olbrzymiego długu do problemu stabilności finansowej w krótkim okresie. Trójka wymagała żeby zbankrutowane państwo Greckie do lipca 2015 wpłaciła do MFW trochę mniej niż €5 miliardów i potem, w lipcu i sierpniu, kolejne €6.7 miliarda do swojego banku centralnego. Zaproponowałem zacząć od skromnego porozumienia że EBC wypłaci Grecji winne jej €1.9 miliarda z tytułu zysków od obligacji SMP.(8) To były pieniądze Grecji. Jeżeli nasi wierzyciele chcą żebyśmy wywiązali się ze spłat, mogliby przynajmniej zwrócić nam nasze własne pieniądze. Odmowa oznacza zachętę do ogłoszenia bankructwa.

>>>
Co więcej, proponujemy pilnie rozpocząć prace nad pomostowym mechanizmem finansowania Grecji w najbliższych miesiącach … Mówię to z całą mocą: rząd składa taką prośbę … pod warunkiem że jest to punkt wyjścia do rozpoczęcia prawdziwych negocjacji prowadzonych w dobrej wierze których celem jest wypracowanie między nami nowego porozumienia, opartego o osiąganie realistycznej nadwyżki budżetowej i efektywne jak również sprawiedliwe społecznie reformy strukturalne – oczywiście włączając w to wiele akceptowanych przez nas elementów poprzedniego programu. To nam musicie zagwarantować. Przedłużenie programu nie może oznaczać zgody na logikę poprzednich planów odrzuconą przez naszych obywateli.
<<<

Potem zagłębiłem się w techniczne detale i zakończyłem apelem:

>>>
Europa to niepodzielna całość, a rząd Grecji uważa że Grecja jest permanentnym i nieodłącznym członkiem Unii Europejskiej i naszej unii monetarnej … Niektórzy z was, jak wiem, z niechęcią przyjęli zwycięstwo radykalnej lewicy. Tym mam do powiedzenia rzecz następującą: jeśli będziecie nas mieli za przeciwników, stracimy wielką szansę. Jesteśmy Europejczykami z przekonania. Głęboko dbamy o naszych obywateli ale nie jesteśmy populistami obiecującymi w Grecji wszystkim wszystko. Co więcej, możemy poprowadzić Greków do ugody która jest naprawdę korzystna dla przeciętnego Europejczyka. Znajdziecie w nas godnych zaufania partnerów którzy nie postrzegają tych spotkań jako okazji do wycyganienia czegoś od reszty.
<<<

(7) Chociaż Dombrovskis był ważniejszy niż Moscovici, rzadko się wysuwał na czoło. Podejrzewam że przyczyną tego był jego brak talentu do wystąpień publicznych. W każdym razie, jego prawdziwe zadanie polegało na pilnowaniu Pierrea, co było ważniejsze niż prowadzenie czegokolwiek, nawet dyskusji.

(8) Przypominam że, jeszcze na długo przed wyborami, Eurogrupa wyraziła zgodę na przekazanie do Aten w regularnych odstępach czasu zysków EBC na greckich obligacjach zakupionych w ramach programu SMP, ale w nieoficjalnym dokumencie, przesłanym nam za pośrednictwem Thomasa Asmussena, Wieser jasno stwierdził, że trójka zatrzyma te pieniądze. Poruszone w ‘Pierwszy kontakt’.