Adults In The Room by Yanis Varoufakis

poprzednia następna

CZĘŚĆ DRUGA 40. KLUCZOWY NIEWYPAŁ

Wydawało się że tych piętnaście minut w biurze Jeroena trwało dłużej – i było bardziej doniosłych – niż następne godziny spędzone na spotkaniu Eurogrupy, które rozpoczął raport instytucji z dyskusji między naszymi dwoma zespołami technicznymi. Na początku grzecznie pochwalili prezentacje mojego zespołu, a potem reprezentanci trójki wyrazili ‘obawy’ że plany naszego rządu nie dają im pewności że nasz rząd potrafi ‘zakończyć obecny program pełnym sukcesem’. Jeśli mieli zamiar naśladować płytę która się zacina, nie mogli wypaść lepiej.

Tak więc, ponownie, zrobiłem co do mnie należało.

>>>
Nasza niechęć do akceptacji wyrażenia ‘przedłużyć obecny program i z sukcesem go zakończyć’ wynika z determinacji tego rządu by nie składać obietnic których nie może dotrzymać … Mógłbym, na przykład, udobruchać wszystkich przyjmując załóżmy cel prywatyzacji w wysokości €5 miliardów, po to by podpisać umowę. Ale ja wiem że tego celu nie osiągnę. Tak jak nie mogły go osiągnąć przy spadających cenach na rynkach poprzednie rządy … Naszym zadaniem jest przeprowadzenie głębokich reform jakich mój kraj potrzebuje i maksymalizacja wartości naszych spłat dla was. Ale jeżeli zgodzę się na priorytety, matrix obecnego programu, wiem że w ten sposób jeszcze mocniej zakręcę spiralą deflacyjną. Stracę poparcie naszych obywateli i, w rezultacie, kraju stanie się niereformowalny … Jako ostatnio wyznaczony minister finansów kraju który na tej sali nie cieszy się zaufaniem, ufam że rozumiecie moją niechęć do składania obietnic w których dotrzymanie nie wierzę.
<<<

Kiedy mówiłem myślami byłem z ludźmi w Grecji, z wszystkimi Europejczykami, i ze sławetnymi rynkami. Jak oni wszyscy zareagują na wiadomość że druga Eurogrupa nie przezwyciężyła impasu? Jak to zinterpretują? Zdecydowałem że najlepszą drogą było mówienie prawdy wprost. Na swojej konferencji prasowej czułem się zrelaksowany gdy najuprzejmiej jak potrafiłem opisywałem co się naprawdę wydarzyło za zamkniętymi drzwiami.

>>>
Cieszę się że mogę donieść iż negocjacje toczono w duchu kolegialnym, jasno dowodzącym jedności celów … ustanowienia wspólnej podstawy, tak by dojść do znaczącego, zrównoważonego nowego długoterminowego kontraktu pomiędzy Grecją, oficjalna Europą i MFW. Co więcej, nie mam wątpliwości że będą one trwały także jutro i pojutrze aż do porozumienia. Skoro tak, to dlaczego nie udało nam się uzgodnić komunikatu, prostych słów, które natychmiast odblokują prowadzone obrady?

Prawdziwym powodem jest znacząca różnica zdań co do tego czy naszym zadaniem jest dokończyć program do podważenia logiki którego ten rząd został wybrany, czy też powinniśmy usiąść z naszymi partnerami i z otwartym umysłem przemyśleć ten program, który w naszej ocenie i w ocenie większości trzeźwo myślących ludzi nie ustabilizował Grecji, wygenerował kryzys humanitarny i sprawił że reformowanie Grecji, absolutnie kluczowe, stało się trudniejsze niż kiedykolwiek. Pamiętajmy, spirala zadłużeniowo-deflacyjna nie umożliwia reformowania w takiej postaci jakiej Grecja potrzebuje do zerwania z uzależnieniem od kredytów otrzymywanych od partnerów i instytucji.

W ostatnią środę, na poprzednim spotkaniu Eurogrupy, odrzuciliśmy naglące żądanie podpisania się pod ‘przedłużeniem i zakończeniem sukcesem obecnego programu’. W rezultacie tego impasu, następnego popołudnia (w poprzedni czwartek, przed szczytem) Przewodniczący Jeroen Dijsselbloem oraz Premier Alexis Tsipras uzgodnili ogłoszenie w komunikacie że obie strony poszukają wspólnego stanowiska łączącego obecny program i plany nowego rządu w nową umowę dla Europy. Był to realny przełom.

Tego popołudnia nastąpił kolejny przełom. Przed spotkaniem Eurogrupy widziałem się z panem Moscovici, któremu chciałem podziękować za wysoce pozytywną rolę jaką odegrał w tym procesie, który przedstawił mi projekt komunikatu pod którym byłem skłonny od razu się podpisać, jako że uznawał on istnienie kryzysu humanitarnego i mówił o przedłużeniu obecnej umowy pożyczkowej, która mogłaby przybrać formę czteromiesięcznego programu tymczasowego jako fazy przejściowej do nowego kontraktu prowzrostowego dla Grecji do wynegocjowania i zawarcia w tym okresie. Mówił on także że komisja udzieli Grecji technicznej pomocy co wzmocni i przyśpieszy wdrażanie reform. W atmosferze wzajemnego zaufania między nami i komisją, z radością chcieliśmy się ubiegać o przedłużenie pożyczki … Naszym jednym warunkiem dla drugiej strony był brak presji na podejmowanie kroków recesyjnych w okresie ubiegania się, takich jak cięcia emerytur i podwyżki VAT.

Niestety, na minuty przed spotkaniem Eurogrupy ten wspaniały dokument został zastąpiony przez przewodniczącego Eurogrupy innym dokumentem który cofnął nas nawet nie do poprzedniego czwartku, ale do poprzedniej środy, kiedy naciskano na nas byśmy podpisali nie przedłużenie porozumienia pożyczkowego ale sam program … W tych okolicznościach podpisanie przedstawionego nam komunikatu okazało się dla rządu, pomimo naszej nieskończonej dobrej woli, niemożliwe. I rozmowy trwają.

Jesteśmy gotowi i chcemy uczynić wszystko co trzeba by w nadchodzących dwóch dniach osiągnąć godne porozumienie. Nasz rząd przyjmie wszystkie warunki jakie może spełnić i jakie nie wzmocnią kryzysu w naszym społeczeństwie. Nikt nie ma prawa dążyć do impasu, szczególnie wzajemnie szkodliwego dla ludzi w Europie.
<<<

W ciągu pięciu dni drugi raz powiedzieliśmy trójce nie. Na dwanaście dni przed nałożeniem niepożądanych i nieograniczonych czasowo wakacji bankowych, pokazaliśmy że nie ustąpimy z tego prostego powodu że nie blefujemy.